Bạn đang ở đây

Dưỡng trục bằng khí

Giá: 43,020,000 VNĐ

Dưỡng trục bằng khí

Kích thước: Ø 10 +0.022/0

Sản phẩm cùng loại

Ø35.018×Ø25.980×Ø15.000
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-55
5,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-07
5,130,000 VNĐ
30.5H7 +0.025/0
11,210,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-16
9,250,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-50
7,850,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-10
5,260,000 VNĐ
EX21˚x 47.1+0.2/0
22,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-74
7,230,000 VNĐ
H10.7 ± 0.15
37,230,000 VNĐ
Ø5.0 12 ± 0.001
16,820,000 VNĐ
CR-K0RA-16
23,863,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-68
17,250,000 VNĐ
Ø34.4 +0.2/0
8,740,000 VNĐ
16 +0.018/0
3,910,000 VNĐ
CH-I-K0RA-70
48,335,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-38
7,960,000 VNĐ
Ø29H7+0.021/0
15,060,000 VNĐ
17.6 0/-0.05
5,940,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-01
24,658,000 VNĐ
Ø25H7 +0.021/0
14,950,000 VNĐ
26
6,510,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-26
5,130,000 VNĐ
Ø10.0+0.015/-0.010
43,160,000 VNĐ

Trang