Bạn đang ở đây

Dưỡng trục bằng khí

Giá: 36,251,000 VNĐ

Dưỡng trục bằng khí

Số bản vẽ CH-I-K0RA-15

Kích thước: Ø 9H7 +0.015/0

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-25
9,120,000 VNĐ
Ø5.0 12 ± 0.001
16,820,000 VNĐ
26
6,510,000 VNĐ
Ø5 +0.012/0
46,230,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-15
5,130,000 VNĐ
Ø10.0+0.015/-0.010
43,160,000 VNĐ
INV.S15X28X0.5X20
119,757,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-56
7,120,000 VNĐ
EX21˚x 34.4 +0.2/0
22,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-14
9,630,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-51
8,680,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-02
14,350,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-36
12,320,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-75
14,690,000 VNĐ
H10.8 ± 0.15
37,230,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-11
5,360,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-69
32,840,000 VNĐ
Ø37.4 +0.2/0
9,930,000 VNĐ
M6P1.0 x 14 +1.0
6,830,000 VNĐ
CH-I-K0RA-04
8,651,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-35
7,960,000 VNĐ
Ø38 +0.03/+0.01
17,620,000 VNĐ
56.5
6,020,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-21
10,680,000 VNĐ

Trang