Bạn đang ở đây

Dưỡng trục

Giá: 9,630,000 VNĐ

Dưỡng trục

Số bản vẽ: CA-F3-K0RA-14

Kích thước: 5.45 +0.15/0 x 25 +1.0/0

Sản phẩm cùng loại

EX21˚x 34.4 +0.2/0
22,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-35
28,160,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-51
8,680,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-02
14,350,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-11
5,360,000 VNĐ
CR-K0RA-38
32,570,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-75
14,690,000 VNĐ
H10.8 ± 0.15
37,230,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-91
14,953,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-69
32,840,000 VNĐ
Ø37.4 +0.2/0
9,930,000 VNĐ
M6P1.0 x 14 +1.0
6,830,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-35
7,960,000 VNĐ
Ø38 +0.03/+0.01
17,620,000 VNĐ
56.5
6,020,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-21
10,680,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-27
8,030,000 VNĐ
Ø 32 +0.039/0
16,320,000 VNĐ
90.4+0/-1.0
8,350,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-23
10,860,000 VNĐ
Ø381 XØ35 XØ 28 +0.03/+0.0
46,890,000 VNĐ
Ø27.924
8,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-58
5,620,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-06
10,930,000 VNĐ

Trang