Bạn đang ở đây

Dưỡng trục

Giá: 7,960,000 VNĐ

Dưỡng trục

Kích thước: φ 9.0 +0.2/0 Thong (35), CA-F3-K0RA-36

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-28
7,960,000 VNĐ
Ø26 +0.021/0
14,950,000 VNĐ
Ø 14.8 ±0.001
7,280,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-60
8,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-22
5,130,000 VNĐ
Ø10 +0.022/0X57 +1/0
13,950,000 VNĐ
Ø28 -0.076/-0.093
10,030,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-55
5,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-08
7,850,000 VNĐ
30.5H7 +0.025/0
11,210,000 VNĐ
Ø35.018×Ø25.980×Ø15.000
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-09
9,852,000 VNĐ
EX21˚x 47.1+0.2/0
22,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-16
9,250,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-50
7,850,000 VNĐ
Ø38 +0.03/+0.01
9,945,000 VNĐ
Ø5.0 12 ± 0.001
16,820,000 VNĐ
CR-K0RA-16
23,863,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-74
7,230,000 VNĐ
16 +0.018/0
3,910,000 VNĐ
CH-I-K0RA-70
48,335,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-68
17,250,000 VNĐ
Ø27.4 +0.2/0
14,910,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-01
24,658,000 VNĐ

Trang