Bạn đang ở đây

Dưỡng trục

Giá: 14,953,000 VNĐ

Dưỡng trục

Số bản vẽ CA-F3-K0RA-91

Kích thước: φ 2 +0.2/0

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-07
5,130,000 VNĐ
26H7 +0.021/0
10,860,000 VNĐ
Ø4.1 +0.1/0 x 7 +0.2/0
9,063,000 VNĐ
Ø35.005×Ø25.959×Ø14.950
33,998,000 VNĐ
Ø7.4 +0.2/0 x 4.5 +0.5/0
8,995,000 VNĐ
Ø7.0 +0.15/0 x 2.5 ± 0.2
8,997,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-55
5,820,000 VNĐ
EX21˚x 46.3 +0.2/0
23,650,000 VNĐ
56.6 ± 0.001
8,920,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-35
28,160,000 VNĐ
Ø5 +0.2/0
12,158,900 VNĐ
Ø60.6 0/-0.2
45,476,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-50
7,850,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-10
5,260,000 VNĐ
20.06 ± 0.001
7,740,000 VNĐ
CR-K0RA-38
32,570,000 VNĐ
19.8 +0.076/+0.063
10,699,800 VNĐ
Ø101.4 +0.2/0
21,886,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-74
7,230,000 VNĐ
H10.7 ± 0.15
37,230,000 VNĐ
CR-I-KZR-48
79,810,000 VNĐ
15 ± 0.1
10,699,800 VNĐ
Ø37 -0.017/-0.042
7,565,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-68
17,250,000 VNĐ

Trang