Bạn đang ở đây

Dưỡng trục

Giá: 10,680,000 VNĐ

Dưỡng trục

Số bản vẽ CA-F3-K0RA-21

Kích thước: φ 5.45 +0.15/0 x 29 +1.0/0

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-53
9,852,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-06
10,930,000 VNĐ
EX21˚x 37.6 0/-0.1
28,360,000 VNĐ
Ø25.015 × Ø21 × Ø20
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-12
7,635,000 VNĐ
EX21˚x 40.7 0/-0.1
28,910,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-22
13,630,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-78
7,850,000 VNĐ
M6P1X29 +1/0 GPWP2
9,230,000 VNĐ
CR-K0RA-03
17,580,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-71
17,030,000 VNĐ
Ø35+0.03/+0.01
8,740,000 VNĐ
CH-I-K0RA-15
36,251,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-37
7,960,000 VNĐ
Ø28 +0.03/+0.01
15,060,000 VNĐ
5.45 +0.15/0X17 +1/0
3,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-29
8,651,000 VNĐ
Ø10+0.015/-0.010
10,250,000 VNĐ
Ø 14.9 ±0.001
7,280,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-60
8,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-24
5,130,000 VNĐ
Ø25H7+0.021/0
24,030,000 VNĐ
20.8
6,510,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-55
5,820,000 VNĐ

Trang