Bạn đang ở đây

Dưỡng ren ngoài

Giá: 5,130,000 VNĐ

Dưỡng ren ngoài

Kích thước: M6 P1.0 x 14 +1.0/0, CA-F3-K0RA-17

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-25
9,120,000 VNĐ
Ø25H7+0.021/0
24,030,000 VNĐ
20.8
6,510,000 VNĐ
Ø5 +0.012/0
46,230,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-07
5,130,000 VNĐ
26H7 +0.021/0
10,860,000 VNĐ
Ø35.005×Ø25.959×Ø14.950
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-56
7,120,000 VNĐ
EX21˚x 46.3 +0.2/0
23,650,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-35
28,160,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-51
8,680,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-10
5,260,000 VNĐ
CR-K0RA-38
32,570,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-75
14,690,000 VNĐ
H10.7 ± 0.15
37,230,000 VNĐ
CR-I-KZR-48
79,810,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-69
32,840,000 VNĐ
Ø34.4 +0.2/0
8,740,000 VNĐ
M10P1.25 GPWP II
6,830,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-91
14,953,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-35
7,960,000 VNĐ
Ø29H7+0.021/0
15,060,000 VNĐ
51.5
6,020,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-21
10,680,000 VNĐ

Trang