Bạn đang ở đây

Dưỡng ren ngoài

Giá: 5,130,000 VNĐ

Dưỡng ren ngoài

Kích thước: M6P1.0 x 16 +1.0/0, CA-F3-K0RA-26

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-11
5,360,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-36
12,320,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-76
7,980,000 VNĐ
H10.8 ± 0.15
37,230,000 VNĐ
CH-I-K0RA-04
8,651,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-70
7,850,000 VNĐ
Ø37.4 +0.2/0
9,930,000 VNĐ
M6P1.0 x 14 +1.0
6,830,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-61
15,321,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-36
7,960,000 VNĐ
Ø38 +0.03/+0.01
17,620,000 VNĐ
56.5
6,020,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-28
7,960,000 VNĐ
Ø 32 +0.039/0
16,320,000 VNĐ
90.4+0/-1.0
8,350,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-59
4,760,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-23
10,860,000 VNĐ
Ø381 XØ35 XØ 28 +0.03/+0.0
46,890,000 VNĐ
Ø27.924
8,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-06
10,930,000 VNĐ
EX21˚x 37.6 0/-0.1
28,360,000 VNĐ
Ø25.015 × Ø21 × Ø20
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-54
5,820,000 VNĐ
EX21˚x 40.7 0/-0.1
28,910,000 VNĐ

Trang